Godaddy:2016年8月域名 主机等6折优惠码

[caption id="attachment_513" align="aligncenter" width="520"]godaddy免费域名首月7元活动 图一:godaddy免费域名首月7元活动[/caption]

VPS大学通过搜索网页,发现很多人在找域名优惠码,今天获得godaddy的优惠促销消息,本次godaddy优惠后,不管是主机、域名等性价比还算可以,所以发出来做个记录。本次godaddy的优惠码能够使用的范围包括:域名、网页、邮箱、主机等,优惠码是:gd6845a,可以享受6折。本优惠码有效期至本月31日。

图二Godaddy优惠码

图二Godaddy优惠码

 

 

官方网站:www.godaddy.com

 

6折优惠码:gd6845a

声明:本文为原创,作者为 淘米哥,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.vpsdx.com/512.html